x On 20-Mar-2014, JobStreet.com has revised its Terms of Use and Privacy Policy. Your continued use of JobStreet.com services mean that you accept the revision to these documents.
 
Search

2 cong ty co phan q mobile jobs

  Save as email job alert
View: Detailed  |  Column
Sort: 

Nhân Viên Quản lý Chất Lượng


Công ty CP Q-Mobile
 - Ha Noi (Vietnam)
 
QCTiếp nhận máy từ kỹ thuật sửa chữa chuyển qua. Phân loại mã khách hàng. Phân loại sắp xếp máy của đại lý TP/khách lẻ -...
16/04/14
4:52 pm

Mobile QC Engineer


Công ty CP Q-Mobile
 - Ha Noi (Vietnam)
 
Kiểm tra, thử nghiệm đánh giá sản phẩm Di động chuẩn bị cho các dự án thông qua máy mẫu thử nghiệm (Mobile Tester):Kiểm tra đánh gi&a...
16/04/14
11:29 am