Search

5 cong ty co phan q mobile jobs

  Save as email job alert
View: Detailed  |  Column
Sort: 

Nhân viên Học Việc Kỹ Thuật Viên Bảo Hành Điện Thoại


Công ty CP Q-Mobile
 - Ha Noi (Vietnam)
 
MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆCTham dự các buổi training bảo hành điện thoại, nắm vững các bước của quy trình bảo hành, sửa chữa điện thoại. ...
22/04/14
10:49 am

Mobile Testing Engineer


Công ty CP Q-Mobile
 - Ha Noi (Vietnam)
 
Kiểm tra, thử nghiệm đánh giá sản phẩm Di động chuẩn bị cho các dự án thông qua máy mẫu thử nghiệm: Kiểm tra đánh giá tí...
19/04/14
10:11 am

Kỹ Thuật Viên


Công ty CP Q-Mobile
 - Ha Noi (Vietnam), Ho Chi Minh City (Vietnam)
 
Thực hiện công tác sửa chữa bảo hành điện thoại di động (phần cứng). Phối hợp với tiếp tân/điều phối thẩm định chính xác tình trạng m&...
18/04/14
4:48 pm

Nhân Viên Quản lý Chất Lượng


Công ty CP Q-Mobile
 - Ha Noi (Vietnam)
 
QCTiếp nhận máy từ kỹ thuật sửa chữa chuyển qua. Phân loại mã khách hàng. Phân loại sắp xếp máy của đại lý TP/khách lẻ -...
16/04/14
4:52 pm

Mobile QC Engineer


Công ty CP Q-Mobile
 - Ha Noi (Vietnam)
 
Kiểm tra, thử nghiệm đánh giá sản phẩm Di động chuẩn bị cho các dự án thông qua máy mẫu thử nghiệm (Mobile Tester):Kiểm tra đánh gi&a...
16/04/14
11:29 am